MĖGSTU DIRBTI SU KRAŠTOVAIZDŽIO PROJEKTAIS, AR TAI BŪTŲ NEDIDELĖS TERASOS, SODAI AR VIEŠOSIOS MIESTO ERDVĖS, IR GERINTI ŽMONIŲ GYVENIMO KOKYBĘ BEI JŲ SAVIJAUTĄ


Leiskite man pristatyti projektavimo eigą, kurią vadovausimės, kad sukurtume ir sėkmingai įgyvendintume Jūsų projektą.

 • 01
  PIRMOJI KONSULTACIJA


  Pirmosios konsultacijos metu susitiksime vietoje arba internetu, aptarsime Jūsų projektą, jo galimybes bei pateiksiu pagrindines idėjas. Kai bus aiški projekto apimtis, atsiųsiu Jums projektavimo kainų pasiūlymą ir tolimesnių projekto etapų tvarkaraštį.

 • 02
  ANALIZĖ


  Teritorijos analizę atliksiu, naudojant sklypo topografinį planą (pateiktą užsakovo arba geodezininko). Šiame etape apžvelgsiu sklypo vietą, augmeniją, reljefą, judėjimą ir prieigas sklype, aplinkos veiksnius (sklypo orientacija, saulė, pavėsis, triukšmas, vėjas, vanduo, dirvožemis ir kt.). Taip pat atsižvelgsiu į vietos kraštovaizdį ir architektūrą bei Jūsų poreikius, kad žinotumėm sklypo galimybes bei apribojimus ir turėtumėm aiškią Jūsų projekto viziją.

 • 03
  PROJEKTINIAI PASIŪLIMAI - KONCEPCJA


  Apžiūrėjus  sklypą ir atlikus teritorijos analizę, pateiksiu planus ir 3D eskizus, tai pat augalų ir medžiagų paletę idėjoms plėtoti. Tai bus naudojama, aptariant su Jumis ir pasirenkant geriausią dizaino variantą.

 • 04
  TECHNINIS PROJEKTAS


  Kai bus suderinti projektiniai pasiūlymai,  parengsiu detalų kraštovaizdžio dizaino projektą, kuriame bus pateiktas situacijos planas, bendrasis planas, sklypo aukščių ir lygių planas, taip pat augalų sodinimo, laistymo sistemos zonavimo, apšvietimo išdėstymo ir mažosios architektūros statinių planai,  įskaitant aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos, augalų, medžiagų ir darbo kiekių žiniaraščiai.

   

 • 05
  DARBO PROJEKTAS


  Detalūs brėžiniai, techninės specifikacijos ir kiekių žiniaraščiai padės susisiekti su Jūsų pasirinktais ar mano rekomenduotais tiekėjais ir rangovais, kad būtų galima apskaičiuoti galutinį išlaidų įvertinimą.

 • 06
  STATYBOS DARBAI IR PRIEŽIŪRA


  Statybos darbų metu padėsiu prižiūrėti projektą t.y. atvyksiu į vietą patikrinti, kaip atliekami  darbai, taip pat išspręsiu vietoje iškilusias problemas, jei yra reikalinga, atsiųsiu papildomus detalius brėžinius, kad Jūsų svajonių sodas būtų sėkmingai įrengtas.